Tạo phầm mềm Portable


Inno Setup 5.5.2 tiếng việt

Inno Setup là một trình cài đặt miễn phí cho các chương trình Windows. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1997, các đối thủ hôm nay Inno Setup và thậm chí vượt qua các trình cài đặt nhiều thương mại trong bộ tính năng và sự ổn định.
Tải vềTải về
phiên bản mới nhất

1.82MB
 
 
bản tiếng việt nam :

http://www.ziddu.com/download/20559189/INNOSETUP5.5.2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/20559190/INNOSETUP5.5.2TIENGVIET.rar.html

 

http://www.ziddu.com/download/20559136/INNOSETUP5.5.2TIENGVIET.exe.html

http://www.ziddu.com/download/20559137/INNOSETUP5.5.2.exe.html

 
Bản Portable tiếng việt:

http://www.ziddu.com/download/20559541/INNOSETUP5.5.2PORTABLE.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/20559542/INNOSETUP5.5.2PORTABLETIENGVIET.exe.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chụp màn hình 1Chụp màn hình 2Ảnh chụp màn hình 3
Các tính năng chính:
 • Hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của Windows trong sử dụng ngày nay: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, và NT 4.0. (Không có gói dịch vụ được yêu cầu).
 • Hỗ trợ mở rộng cho việc cài đặt các ứng dụng 64-bit trên các phiên bản 64-bit của Windows. Cả hai phiên bản 64 và kiến ​​trúc Itanium được hỗ trợ. (Về kiến ​​trúc Itanium, Service Pack 1 hoặc sau đó được yêu cầu trên Windows Server 2003 để cài đặt ở chế độ 64-bit).
 • Hỗ trợ sáng tạo của một EXE duy nhất để cài đặt chương trình của bạn để phân phối trực tuyến dễ dàng. Đĩa kéo dài cũng được hỗ trợ.
 • Standard Windows 2000/XP-style giao diện thuật sĩ.
 • Loại thiết lập tùy chỉnh, ví dụ như Full, Minimal, Custom.
 • Hoàn thành khả năng gỡ bỏ cài đặt.
 • Cài đặt các tập tin: Bao gồm hỗ trợ tích hợp cho “deflate”, bzip2, và 7-Zip LZMA tập tin nén. Bộ cài đặt có khả năng để so sánh thông tin phiên bản tập tin, thay thế các tập tin trong sử dụng, sử dụng tính chia sẻ tập tin, đăng ký DLL / OCX ‘s và các loại thư viện, và cài đặt phông chữ.
 • Tạo ra các phím tắt bất cứ nơi nào, kể cả trong Start Menu và trên các máy tính để bàn.
 • Tạo ra các mục đăng ký và INI.
 • Tích hợp Pascal kịch bản động cơ.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cài đặt.
 • Hỗ trợ cho các cài đặt passworded và mã hóa.
 • Im lặng cài đặt và gỡ bỏ cài đặt.
 • Mã nguồn có sẵn (Borland Delphi 2,0-5,0).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

inno setup 5.5.1 tiếng việt

Inno Setup là một trình cài đặt miễn phí cho các chương trình Windows. Lần đầu tiên được giới thiệu trong năm 1997, Inno Thiết lập các đối thủ ngày hôm nay và thậm chí vượt qua trình cài đặt thương mại trong bộ tính năng và sự ổn định.

Inno Thiết lập 5.5.1

Tiếp theo >

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của Windows sử dụng ngày nay: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, và NT 4.0. (Không có các gói dịch vụ được yêu cầu.)
 • Hỗ trợ mở rộng để cài đặt các ứng dụng 64-bit trên các phiên bản 64-bit của Windows. Cả hai x64 và Itanium kiến ​​trúc được hỗ trợ. (On kiến ​​trúc Itanium, Service Pack 1 hoặc sau đó được yêu cầu trên Windows Server 2003 cài đặt ở chế độ 64-bit.)
 • Hỗ trợ sáng tạo của một EXE duy nhất để cài đặt chương trình của bạn để phân phối trực tuyến dễ dàng. Đĩa kéo dài cũng được hỗ trợ.
 • Tiêu chuẩn giao diện Windows 2000/XP-style wizard.
 • Các loại thiết lập tùy biến, ví dụ như Full, Minimal, Custom.
 • Hoàn thành khả năng gỡ bỏ cài đặt.
 • Cài đặt các tập tin: Bao gồm hỗ trợ tích hợp cho “deflate”, bzip2, và tập tin nén LZMA 7-Zip. Bộ cài đặt có khả năng so sánh thông tin phiên bản tập tin, thay thế sử dụng các tập tin, sử dụng đếm tập tin chia sẻ, đăng ký DLL / OCX ‘s và các loại thư viện, và cài đặt các phông chữ.
 • Tạo ra các phím tắt bất cứ nơi nào, kể cả trong Start Menu và trên máy tính để bàn.
 • Tạo ra các mục đăng ký và INI.
 • Pascal kịch bản tích hợp động cơ.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cài đặt.
 • Hỗ trợ cho passworded và cài đặt mã hóa.
 • Im lặng cài đặt và gỡ bỏ cài đặt.
 • Và mã nguồn có sẵn (Borland Delphi 2,0-5,0).
 • tải về :
 • https://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2896221519   ( bản portable )
 • https://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2896221519  ( bản portable )
 • https://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2896261831 ( file .exe)
 • https://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2896266513 ( file .exe)

inno setup 5.4.2 tiếng việt

Inno Setup là một trình cài đặt miễn phí cho các chương trình Windows. Lần đầu tiên được giới thiệu trong năm 1997, Inno Thiết lập các đối thủ ngày hôm nay và thậm chí vượt qua trình cài đặt thương mại trong bộ tính năng và sự ổn định.

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của Windows sử dụng ngày nay: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, và NT 4.0. (Không có các gói dịch vụ được yêu cầu.)
 • Hỗ trợ mở rộng để cài đặt các ứng dụng 64-bit trên các phiên bản 64-bit của Windows. Cả hai x64 và Itanium kiến ​​trúc được hỗ trợ. (On kiến ​​trúc Itanium, Service Pack 1 hoặc sau đó được yêu cầu trên Windows Server 2003 cài đặt ở chế độ 64-bit.)
 • Hỗ trợ sáng tạo của một EXE duy nhất để cài đặt chương trình của bạn để phân phối trực tuyến dễ dàng. Đĩa kéo dài cũng được hỗ trợ.
 • Tiêu chuẩn giao diện Windows 2000/XP-style wizard.
 • Các loại thiết lập tùy biến, ví dụ như Full, Minimal, Custom.
 • Hoàn thành khả năng gỡ bỏ cài đặt.
 • Cài đặt các tập tin: Bao gồm hỗ trợ tích hợp cho “deflate”, bzip2, và tập tin nén LZMA 7-Zip. Bộ cài đặt có khả năng so sánh thông tin phiên bản tập tin, thay thế sử dụng các tập tin, sử dụng đếm tập tin chia sẻ, đăng ký DLL / OCX ‘s và các loại thư viện, và cài đặt các phông chữ.
 • Tạo ra các phím tắt bất cứ nơi nào, kể cả trong Start Menu và trên máy tính để bàn.
 • Tạo ra các mục đăng ký và INI.
 • Pascal kịch bản tích hợp động cơ.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cài đặt.
 • Hỗ trợ cho passworded và cài đặt mã hóa.
 • Im lặng cài đặt và gỡ bỏ cài đặt.
 • Và mã nguồn có sẵn (Borland Delphi 2,0-5,0).

Inno Thiết lập 5.5.1

< Trang trước

inno setup 5.4.2 tiếng việt

Inno Setup là một trình cài đặt miễn phí cho các chương trình Windows. Lần đầu tiên được giới thiệu trong năm 1997, Inno Thiết lập các đối thủ ngày hôm nay và thậm chí vượt qua trình cài đặt thương mại trong bộ tính năng và sự ổn định.

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của Windows sử dụng ngày nay: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95, và NT 4.0. (Không có các gói dịch vụ được yêu cầu.)
 • Hỗ trợ mở rộng để cài đặt các ứng dụng 64-bit trên các phiên bản 64-bit của Windows. Cả hai x64 và Itanium kiến ​​trúc được hỗ trợ. (On kiến ​​trúc Itanium, Service Pack 1 hoặc sau đó được yêu cầu trên Windows Server 2003 cài đặt ở chế độ 64-bit.)
 • Hỗ trợ sáng tạo của một EXE duy nhất để cài đặt chương trình của bạn để phân phối trực tuyến dễ dàng. Đĩa kéo dài cũng được hỗ trợ.
 • Tiêu chuẩn giao diện Windows 2000/XP-style wizard.
 • Các loại thiết lập tùy biến, ví dụ như Full, Minimal, Custom.
 • Hoàn thành khả năng gỡ bỏ cài đặt.
 • Cài đặt các tập tin: Bao gồm hỗ trợ tích hợp cho “deflate”, bzip2, và tập tin nén LZMA 7-Zip. Bộ cài đặt có khả năng so sánh thông tin phiên bản tập tin, thay thế sử dụng các tập tin, sử dụng đếm tập tin chia sẻ, đăng ký DLL / OCX ‘s và các loại thư viện, và cài đặt các phông chữ.
 • Tạo ra các phím tắt bất cứ nơi nào, kể cả trong Start Menu và trên máy tính để bàn.
 • Tạo ra các mục đăng ký và INI.
 • Pascal kịch bản tích hợp động cơ.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cài đặt.
 • Hỗ trợ cho passworded và cài đặt mã hóa.
 • Im lặng cài đặt và gỡ bỏ cài đặt.
 • Và mã nguồn có sẵn (Borland Delphi 2,0-5,0).

https://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2896168115

https://www.box.com/files#/files/0/f/0/1/f_2896172825

Inno Thiết lập 5.5.1

< Trang trước

Tự tạo bộ cài đặt cho riêng mình với

install creator 9.6 tiếng việt

à một người thường xuyên sử dụng máy tính,chắc cũng có lúc bạn phải tự tay cài đặt các chương trình vào chiếc PC của mình.Chắc cũng có lúc bạn tự hỏi:”Làm sao có thể tạo ra được một bộ cài đặt như thế nhỉ?”.Chỉ cần nhấn Next cho tới khi cài đặt xong .Thật đơn giản làm sao.Với Smart Install Maker 5.02 ,bạn sẽ tự mình tạo ra một bộ cài đặt như thế.

Đầu tiên ,bạn hãy tải chương trình này về tại trang

http://www.mediafire.com/?qdhe40t2yvcaczb

HƯỚNG DẪN CRACK SOFTWARE

Bạn làm theo hướng dẫn :

1./ tải bản dùng thử , ( bản trial)

2./ cài vô máy

3./ chép file crack vào nơi vừa cài bản trial

4./ bạn  Crack  nó , nếu bản có key  bạn mở nó lên nhập key và đóng lại sau khi nhập key ,

5./ không được mở file crack hay bản nhập key lên xem thử, mở lên sẽ làm mất tác dụng  crack

6./ dùng  SMART INSTALL MAKER  đóng gói  file thành file chạy

Hoặc dùng INNO SETUP để đóng gói , nếu bạn thấy Smart install maker phức tạp quá

7./ đối với IDM tiếng việt , bạn phải cài idm và vô nơi cài idm , mở thư mục Languages > xóa file languages trong đó và chép file tiếng việt vào trước khi crack  và đóng gói lại.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNO SETUP 5.4.4 TIẾNG VIỆT

http://www.mediafire.com/?k5jbjmwjie3g4fe

http://www.mediafire.com/?dnouzqdc7i1eld4

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Smart install maker 5.4 tiếng việt portable

http://www.mediafire.com/?i47fh43v86u0cb2

http://www.mediafire.com/?zpgfhzhqa1w1obg

tải về và nhấn yes trong bản hiện ra và nhấn ok , sau đó chọn menu thứ  3 ,chọn languages > chọn vietnamese để chuyển qua tiếng việt

I:/ CÀI ĐẶT

trong bản hiện ra bạn nhấn yes và ok để cài tiếp, sau đó bạn làm theo hình ,

làm tương tự, tiếp theo chọn file ( 1) > chọn thêm file (2) > chọn nơi chứa file (3) nhấn ok để thêm vào (4)và nhấn ok

tiếp theo chọn hợp thoại > ô thư mục sản phẩn , bạn xóa  như trong hình ( 1) > và nhấn Cài đặt yên lặng (2)

tiếp thêm chọn mục giao diện , chọn Icon và tạo icon cho nó,tiếp theo chọn

Phím tắt để tạo Shorcut ngoài desktop nếu bạn muốn.còn không thì bỏ qua

Nút Lệnh Thực Thi > tạo thêm tiện ích bạn muốn thêm vào sau khi cài, bạn làm theo số từ thứ 1 đến  thứ 4

sau đó nhấn nút Build để đóng  gói

Posted Tháng Hai 28, 2012 by Free Internet Download Manager

%d bloggers like this: